PROJECTS     WORKS     ABOUT     CONTACT     SKLEP    ︎

PL / EN     ︎    ︎Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka prywatności informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.agnieszkagotowala.com oraz sklepu internetowego www.agnieszkagotowala.com/Sklep, których administratorką jest Agnieszka Gotowała.

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym: „RODO”). Dochowuję wszelkich starań w celu bezpieczeństwa i zachowania poufności gromadzonych danych osobowych.

Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 18.3.2021. Zmiany niniejszego dokumentu mogą być dokonane poprzez wprowadzenie zmian w treści niniejszej wersji albo opublikowanie nowego dokumentu. Polityki prywatności, które zostały aktualizowane lub zastąpione przez nowe, zostaną zarchiwizowane.


Klauzula informacyjna


 1. Administratorką danych osobowych jest Agnieszka Gotowała, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: AGNIESZKA GOTOWAŁA ATELIER przy ul. Joachima Lelewela 4 lok. 310 we Wrocławiu (53-505), NIP / VAT UE: PL 8942875926 (zwana „Administratorem”).
 2. Zakres przetwarzanych danych: dane zwykłe, takie jak imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres e-mail czy także, w sytuacji związanej ze zwrotem pieniędzy, numer konta bankowego.
 3. Cele i podstawa prawna: Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Ponadto w celu archiwizacji, obsługi księgowej oraz ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Źródło danych: Twoje dane otrzymałam bezpośrednio od Ciebie.
 5. Odbiorcy danych: Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na moją rzecz usługi m.in.: firmom informatycznym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, poczty e-mail, elektronicznych systemów płatności, firmom kurierskim, obsłudze księgowej czy prawnej.
 6. Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z zawartą z Umową sprzedaży.
 7. W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym kategoriach i ewentualnych odbiorcach danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo to nie zawsze będzie mogło być zrealizowane, zrealizowanie go będzie możliwe po spełnieniu wymogów prawnych;
  • złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, żądanie będzie spełnione, jeżeli spełnione będą wymogi prawne;
  • przenoszenia danych osobowych – dane zostaną przekazane w formacie umożliwiającym przekazanie ich wybranemu podmiotowi;
  • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  W sprawie realizacji powyższych praw oraz uzyskania informacji ich dotyczących, należy wysłać wiadomość e-mail na adres agnieszka.gotowala@gmail.com.
 8. Twoje dane nie są przeze mnie profilowane.


Pliki cookies


 1. Pliki cookies, tzw. "ciasteczka", są to informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu. Ciasteczka umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony i sklepu internetowego oraz dostosowanie go do Twoich preferencji.
 2. Ustawienia dotyczące plików cookies można zawsze zmienić z poziomu przeglądarki, w tym można je także usunąć. Wiąże się to jednak z trudnościami w korzystaniu ze sklepu internetowego. Po zmodyfikowaniu działania ciasteczek, dostęp do niektórych funkcji sklepu internetowego może być utrudniony. Niektóre z plików cookies są usuwane zaraz po zamknięciu sesji, są to tzw. „ciasteczka sesyjne”, inne są przechowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy następnym i kolejnym wejściu na strony, tzw. „ciasteczka trwałe”.
 3. Sklep internetowy i strona internetowa zbudowane są poprzez platformę Cargo, prowadzoną przez Cargo Collective, Inc. (3006 N. Coolidge Avenue, Los Angeles, CA 90039, USA), (zwaną: „Cargo”). Cargo przystąpiła do programu EU-US Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa wymagany przez przepisy europejskie. Polityka prywatności Cargo znajduje się pod linkiem ︎︎︎ Polityka Prywatności Cargo.
 4. Jednym ze sposobów płatności jest płatność za pomocą elektronicznych systemów płatności PayPal i Stripe. Polityka prywatności PayPal znajduje się pod linkiem ︎︎︎ Polityka Prywatności PayPal, natomiast polityka prywatności Stripe pod linkiem ︎︎︎ Polityka Prywatności Stripe. Zarówno PayPal jak i Stripe przystąpił do programu EU-US Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa wymagany przez przepisy europejskie.
 5. W przypadku kontaktu poprzez pocztę elektroniczną na adres agnieszka.gotowala@gmail.com Administratorkę obsługuje Google Inc. LLC, (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google LLC przystąpił do programu EU-US Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa wymagany przez przepisy europejskie. Polityka prywatności Google LLC znajduje się pod linkiem ︎︎︎ Polityka Prywatności Google.
© 2021-2022 Agnieszka Gotowała© 2021-2022 Agnieszka Gotowała